Servicearbeten konsumentkunder

Villkor Servicearbeten konsumentkunder timpriser:

  • Normal debitering, korta arbeten, första timmen 1.200:-
  • Normal debitering 900:-/tim
  • Material debiteras enligt Ahlsell`s gällande prislista
    Direkt länk till Ahlsell´s katalog
    Denna för att nå alla deras kataloger
  • Ansökan om utbetalning för ROT-avdrag 250:-/st.
    Här finns en fullständig prislista

För samtliga arbeten gäller följande. Minsta debitering är 1 timme. Se ovan, första timme. Moms ingår i alla priser.
I arbetstiden (timdebitering) innefattas följande. Resa till och från arbetsplatsen, ev. anskaffning av material.
Faktisk tid på plats, tidrapportering, avstädning och påfyllning av material till servicebil.

 

ROT-avdrag

När beställaren avser att utnyttja skattereduktion (ROT-avdrag) för arbetskostnaden enligt 67 kap inkomstskattelagen avseende det aktuella uppdraget ska detta meddelas vid beställning. Beställaren ska även lämna en ifylld ROT-klausuls blankett. Parterna gör den gemensamma bedömningen att arbetena är av den arten att de helt eller delvis utgör sådana arbeten avseende reparationer, underhåll, ombyggnader eller tillbyggnad (ROT-arbeten) som omfattas av dessa regler. Enligt den s.k. fakturamodellen ska beställare fakturera hela ersättningen för arbetena och betala hela ersättningen minskad med ett belopp som motsvarar 30 procent av arbetskostnaden inklusive moms. Dock högst 50 000:- per person som står som ägare på fastighet/lägenhet eller fritidshus. Detta innebär att det krävs att arbetskostnaden uppgår till 166 667:- för att ROT-avdraget ska kunna utnyttjas maximalt.

Läs mer om ROT-avdrag på www.skatteverket.se

Avslår Skatteverket ROT-ansökan ska beställaren omgående betala återstående belopp på fakturan.

Beställ

För att skicka in din beställning till oss vänligen fyll i uppgifterna nedan. Vi hör av oss så fort vi kan.

Namn *

E-post *

Telefon

Meddelande *

Jag accepterar härmed beställningsvillkoren och skickar beställningen.