Björnbergsgruppen etablerar sig i Södertälje genom förvärv av Björklunds Rör Stockholmsbaserade VVS- och industrirörkoncernen Björnbergsgruppen, med investeringsbolaget Evolver Investment Group som stark ägare, har den 1 januari förvärvat Björklunds Rör i Södertälje. I och med affären stärker Björnbergsgruppen sin position som Mälardalens ledande VVS- och industrirörinstallatör. Björklunds Rörs VD och tidigare ägare, Krister Normann, inträder i samband med affären som delägare i Björnbergsgruppen och tar plats i den operativa ledningen. Pressmeddelande »

Björnbergsgruppen etablerar sig i Södertälje