Affärsidé

Björnbergs affärsidé är att utföra installationsentreprenader med stort teknikinnehåll åt kunder i och runtom Stockholm som eftersträvar långsiktiga affärsrelationer. Genom att utveckla bra affärsrelationer och dessutom finna former för att säkerställa utvecklingen av vårt teknikkunnande vår produktionsorganisation och vår hantverkarkompetens, skall vi vara ledande inom de områden av marknaden vi valt. Björnbergskoncernen är en totalinstallatör inom VS och industrirörs branschen som idag består av 5 st. produktionsbolag, AB C J Björnberg, Birka Rör, Effektrör, Björklunds Rör och Björnbergs Industri. Företagen är huvudsakligen verksamma i Mälardalen men verkar även nationellt och även utanför Sveriges gränser. Koncernen har sitt huvudkontor i Västberga/Stockholm.

Verksamhetsbeskrivning

Björnbergs utför installationsentreprenader, framförallt nyproduktion och ombyggnader med stort teknikinnehåll. Vi koncentrerar oss främst på kontor och industrier. Björnbergs arbetar såväl med generalentreprenader som med totalentreprenader. De kunder Björnbergs har är olika byggnadsentreprenörer samt beställare inom offentlig och privat fastighetsförvaltning. Idag har vi omkring 60 man i produktion, 5 projektledare och 5 på kontoret.

Affärsområde/ Lokalisering

Björnbergs är verksamt i Mälardalen men tyngdpunkten ligger i Stockholmsregionen. Företagets huvudkontor är beläget i Västberga, Stockholm. En verkstad och industriavdelning finns i Nynäshamn.

Kvalitet & Miljö

Björnbergs skall i såväl produktion som projektering bedriva en fackmannamässig verksamhet som följer alla lagar, föreskrifter samt andra krav som organisationen berörs av. Björnbergs strävar efter att uppfylla de behov och förväntningar som kunden förmedlar till oss genom samtal.

Detta arbete ska ske med hänsyn till en ekologiskt hållbar utveckling genom konkreta miljöåtgärder i alla led. Tid för noggrann planering och utvärdering prioriteras vid alla projekt, detta för att ständig förbättring och förebyggande av förorening ska kunna garanteras kunden. Nyckelord i vår verksamhet: Nöjd personal ger nöjd kund Överlämna i tid Aktsamhet Yrkesskicklighet

Företagsfakta

Aktiebolaget C J Björnberg (publ)

Org.nr 556232-6008 Aktiekapital 2 mkr Bolaget grundat 1928, aktiebolag 1944.

Koncernförhållanden

Moderbolag C J Björnberg Org.nr 556232-6008
Birka Rör www.birkaror.se
Björnbergs Industri www.bjornbergsindustri.se
Effektrör www.effektror.se
Björklunds Rör www.bjorklundsror.se

Styrelse

Anders Mattsson(VD)

Patric Lindberg, Filip Bjurström, Sten Isendahl

Revisorer

Certe Revision AB

Bank / Försäkringsbolag

Nordea
Trygg-Hansa
Atradius

Vi söker

Vi söker intressanta och företagsamma medarbetare som vill vara med att fortsätta bygga verksamheten till en ansvarsfull och kompetent ”rörfirma” samt gillar att ta tag i utmaningar.

På vår önskelista står idag kalkylator, projektledare/arbetsledare och inköpare för produktionsbolagen inom koncernen. Vi söker även duktiga VS montörer och svetsare. Möjlighet till karriär inom koncernen finns.

För mer information ring:
Patric Lindberg 070-992 67 00

Ansökan sänds per mejl till:
info@bjornbergs.se

Alternativt per post till:
AB C J Björnberg
Västberga Allé 36B
126 30 Hägersten

 


sn

Vi är anslutna till Svenskt Näringsliv.

 

Vi är medlemmar i Installatörsföretagen.

 

SakerVatten

Auktoriserad VVS-Installatör som är godkänd enligt Branschreglerna för Säker Vatteninstallation.