Totalinstallatör inom VVS

Björnbergskoncernen är en totalinstallatör inom VVS och industrirörsbranschen som idag består av 5 st. produktionsbolag, AB C J Björnberg, Birka Rör, Effektrör, Björklunds Rör och Björnbergs Industri. Företagen är huvudsakligen verksamma i Mälardalen men verkar även nationellt och även utanför Sveriges gränser.

Nya Södertälje Sjukhus

 

Sodertalje_Sjukhus

AB CJ Björnberg har erhållit en order av Skanska AB avseende Nya Södertälje Sjukhus. Cirka 20 000 kvadratmeter nybyggnad och cirka 13 000 kvadratmeter ombyggnad. Preliminär inflyttning sker med start i nybyggnaden under andra halvåret 2016, och sedan etappvis till och med 2018. Den nya behandlingsbyggnaden ska klassificeras som Miljöklassad byggnad.

Läs mer om våra projekt »

 

Kv. Gångaren 16, HUS 16

Kv_Gangaren_16_HUS_16

Åt Skanska utför Björnbergs en nybyggnad av ett 10 vånings kontorshus vid Lindhagen, varav 3 våningar under marken..

Läs mer om våra projekt »